S'identifier Contact Avis
 
25.45° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video
Seremoni enstalasyon prezidan Konsèy administrasyon, monseyè Pierre André Pierre, nan AKademi kreyòl Ayisyen

Seremoni enstalasyon prezidan Konsèy administrasyon, monseyè Pierre André Pierre, nan AKademi kreyòl Ayisyen
Anpil manm nan Akademi kreyòl Ayisyen an te prezan jou kite mekredi 9 janvye 2019 la lè yo t ap enstale nouvo konsèy administrasyon ki gen pou misyon pou dirije enstitisyon an jouk an desanm 2020. Konsèy administrasyon an gen ladan li monseyè Pierre André Pierre, prezidan, Frantz Grandoit, visprezidan, Guy Gérard Ménard, sekretè jeneral, Emmanuel Bazile, manm, Jocelyne Trouillot Lévy, manm, Michel-Ange Hyppolite manm.


Anpil moun ak reprezantan lòt enstitisyon tankou ministè Edikasyon nasyonal, fakilte Lengwistik aplike te la jou enstalasyon sa a. Minis Kilti a Jean Michel Lapin te la tou men li pa t rete. Lè li t ap boukante la pawòl ak moun ki te la yo ansyen prezidan AKA Pauris Jean Baptiste, fè konnen AKA se ekpresyon volonte tout Ayisyen lè li te pran lari dimanch 29 mars 1987 atravè Konstitisyon Repiblik la. Li li atik 5 lan ki di : « sèl lang ki simante tout ayisyen yonn ak lòt se kreyòl la. Kreyòl ak franse se lang ofisyèl Repiblik Ayiti. » Epi atik 213 la mande kreyasyon akademi an nou rele jodi a Akademi kreyòl Ayisyen. « Li gen pou misyon pou li fè tout sa ki nesesè pou ankouraje pwodiksyon nan lang kreyòl la, ankouraje eksperyans pèp la ap fè nan dekouvèt, nan kreyasyon, nan pwodiksyon l ap fè an kreyòl, kit se pwodiksyon oral, kit se pwodiksyon ekri. Fè tout sa ki nesesè pou fè lang kreyòl la gen bon jan reyonman ak prestij nan je popilasyon ayisyen an ak nan je lòt popilasyon yo. Travay pou enstitisyon leta yo aplike Konstitisyon an non piblikasyon tout dokiman ofisyèl yo nan lang kreyòl. Fè tout sa ki nesesè pou Ayiti jwe wòl li kom lidè nan monn kreyolofòn nan. »

Li pwofite remet mayèt la ak prezidan Pierre André Pierre pou li di li kle enstitisyon an nan men li ak Konsèy administrasyon li ap dirije a. « Nou se Akademi kreyòl Ayisyen. Nou osèvis Ayiti, peyi nou tout la. Akademi kreyòl Ayisyen bezwen ranfòse koperasyon li avèk lòt enstitisyon Leta kou prive pou chache diminye pezape fòs vaksen anti ayisyen sa a nan nou. Lè nou libere, e fok nou libere, Ayiti va bel. »

Prezidan Konsèy administrasyon AKA monseyè Pierre André Pierre fè konnen se yon gwo responsabilite pou rive ranplase akademisyen Pauris Jean Baptiste. « Lè mwen konnen nivo angajman li, pou te pemèt AKA rive enpoze li nan sosyete ayisyèn nan. Se pou sa mwen pwofite anonse devan je tout moun pòt la rete louvri pou resevwa tout kalite konsèy pou kenbe enstitisyon an djanm e pemèt li ale pi lwen nan ranpli misyon konstitisyon an jan lalwa fikse l. » Li di li kwè avèk kolaborasyon tout akademisyen yo, tout patnè AKA yo n ap rive leve defi yo.

« Mwen pwomèt tout moun, mwen pral mache pazapa yon fason pou ansanm, nou rive ateri ak tout sa nou genyen kòm vizyon. Sa vle di mete an aplikasyon gwo desizyon ki te pran pandan 4 dènye lane yo. Toujou sonje sa travay AKA a se yon travay ekip. M ap tann kolaborasyon tout moun »

Schultz Laurent JuniorArticles connexes


Afficher plus [3780]