S'identifier Contact Avis
 
25° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

San senyen: yon zèv ki tranpe nan san

San senyen: yon zèv ki tranpe nan sanSe pa yon sekrè pou pèsonn, Ayiti dènye ane sa yo pleple anpil jenn powèt ki chaje talan. Se tout afè nòmal, se yon peyi ki chaje lejann ki pèmèt tout kalte emèveyman. Se pètèt bon moman pou nou ta menm mande kouman yon pèp k ap twoke kòn pou zago lajounen kon lannuit fè pou ekri pwezi? Se petèt yon fason pou yo envante yon vi ki pa manke moso, yon vi ki bay anvi viv.


Depi kèk ane, nou konstate literati ayisyen nan lang kreyòl la pran yon lòt dimansyon nan kalite travay k ap fèt nan lang lan ak kantite bon zèv k ap miltipliye. Chak jou bondye mete pase anba kout plim yon seri jenn ekriven ki anbwase lang majorite a san konplèks pou pote yon pwezi gason pa kanpe, san tòdye kou demach pou fè yon pwezi ki gen nanm.

Aprè premye rekèy li Souf nan tchou, William SM Saint-Cyr pote ba nou San senyen. Kontrèman a sa nou ka konprann, San senyen se yon powèm ki bade ak San nan jan li dekri reyalite nap viv chak jou yo. Se yon powèm paspatou ki pa kite anyen dèyè.

« Zanmi kanmarad!
Nan lakou kote m sòti y
depi se jou bese leve
jile softaj nou gen fòs kote
Nou fèt ak yon aksan fòs pwès
K ap taye banda sou tèt chak lèt
bouch nou touche
Nan liv nou li
Lavi kase zo tout mo wondonmon
Rezinyasyon sèl baboukèt
nan fout nou doum gaz» apre kalamite lavi chè, ensekirite sé yon lòt «No djòl tou tòk lè midi rele men l ap
pase
Anyen pa egziste
Sinon vid kap banbile nan kòsaj nou
Vid k ap pran plezi l
Souf vin pa gen pri
vid nou likide l pou pyas»

Ou di mwens, enkonpetans otorite Leta yo ak pasivite lepèp

«Podjab laprezidans
Se pa jodi
lepèp ap pran chans
nan met limon sou tab
Nouvèl pa chay
Di pipirit pou mwen tenò mouri bèbè»

Nou pa etone tande sa, nan yon peyi kote sè move zafè vin premye pwodiksyon nasyonal, nan moun k ap chape. Nou gen dwa pa toujou men sa pa viv n ap viv pou sa. Dayè se tout bagay nan sosyete a k ap degringole. William Saint-Cyr konprann byen:

«Relijyon pran fòm sosyete k tete lang
ak li
Sa ki lakoz kanmarad la vann pal la
pou nway
M rantre nan laj
Mal mwen yo endèkè
Granmoun pa peche»

Leta pa bò isit pa kite kote pou jezi fè lwa. N a konprann byen lè powèt la pale de San senyen, se yon fason pou bay lavwa avèk yon sosyete ki gen yon emoraji entèn. Nanpwen san ki koule se vre. Men nou kreve de je plat.

Se lavi nou chak k ap defile ak tout boulin andedan 49 paj liv sa. Pawòl la di komisyon pa chay. Se pou rezon sa menm nou pa dwe mouri san pale lè lavni nou make san.

N ap raple tou, premye vant siyati San senyen ap fèt nan jaden Samba samdi 14 septanm 2019 la.

L. S.
Articles connexes


Afficher plus [4415]