S'identifier Contact Avis
 
26° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Darly Renois, yon latriye Retay mo pou revandike

Darly Renois, yon latriye Retay mo pou revandikeAk yon imajinasyon epi yon sensibilite ki charye yon dividal reyalite sosyal ke peyi l ak pèp li ap viv, Darly Renois fè yon rekèy pou moun ki gen lapenn, moun ki gen lapenn nan lanmou, moun ki gen lapenn akoz leta, moun ki gen lapenn yo egziste, moun ki gen lapenn sosyal. Prezidan edisyon Kri Ekri. Darly Renois, se youn nan powèt ki pi remakab nan jenerasyon l lan.


«Retay mo» se yon rekèy powèm ki gen ozanviwon yon sentèn paj, ki trete plizyè tematik tankou lanmou, legzistans, lamizè, lespwa, mounite, chagren. Powèt la manyen lang lan, jwe ak lang lan na yon fason folklorik, fè tematik antre nan tematik pou akouche ak vè ki mande yon latriye refleksyon.

Langaj la aleyatwa, mo yo reyè l, pa gen èmetik ni senplisite tou, powèt la itilize yon langaj ki gen estil lakou, yon langaj ki gen rasin li nan kilti nou, vè yon trè lib men pafwa powèt la libere konpreyansyon powè m nan nan finisman l, nou gen lenpresyon powèt la pa ekri ak retay mo vre piske langaj powèt la itilize a pa dekonstwi lang lan kòm mo li kolepyese, okontrè li bay lang lan plis plis vi ak plis sonorite ki fè nou wè tout richès ak tout dimansyon kilti nou. Tout lang e tout pèp sou latè powetik nan pale yo, men gen de fò m langaj on powèt itilize n ap mande tèt nou si gen lòt powèt etranje ki ka fè l nan lang pa l tou.

Powèt la rezève souvan yon latriye mo, nou trouve anpil ekonomi kay powèt la ? Eske se chich powèt la chich oubyen l trouve l byen fon nan modènite ? Pa bezwen yon milyon lapawoli pou mande n pou lespwa nou, pou reveye konsyans sosyal nou. Darly Renois touche pwen indiyasyon byennèt nou kò m ki dire pwezi pa l se chache oubyen fè lektè a pran yon angajman sou demen l.

Mizè pentire solèy nou
vil la sonb tankou tankou yon sal teyat
nan pwen pousyè zetwal
pou poudre pye lalin
lonbray nou kraze rak
lespri nou toutouni

Retay mo se yon chan chagren lanmou. Se kout tanbou santiman kreyatè a ki toufonnenn ak moso rèv sikatrize.
Yo volè w nan mitan rèv mwen
Depi lò sa solèy lavi fèmen je sou mwen
2 je kale m ap kalbende ak remò
toutouni 2 men nan pòch imajinasyon m ap likide
foli m pou wè si m ka jwenn yon bout somèy
petèt nan rèv lanmou
pousyè vizaj ou
a sede m yon moso souri
Powèt la itilize yon fò m de je de mo ki jwe anpil sou kalite estetik zèv la. «Retay mo» se yon kalòt marasa nan figi leta, powèt la pavle bouche nen l bwè dlo santi a. Rekèy la se yon fò m de rezistans, yon senbòl, yon liv konba.

Leta kalifouchon
leta petadò
leta moribon
leta mòzeta
leta voukap voukap
leta kwann sou lanp
leta tèt bòbèch

Fèt Jeremi nan lanne 1980, Darly Renois grandi Jeremi, vil ki pote l nan kèl, vil la fasinen imajinè powèt la, plizyè powèm pale de vil li. Kreyatè a ban nou jòf fant janm vil li.

Jeremi pwezi
konparèt
piskèt
tonmtonm
mayi griye
bwa bourik
bougonnen mayi
bobori
kout bokit anba lopital
di m si w pa pran jòf ?
jwèt boul pye atè
siye kole
tout danse kangali nan kakòn tèt mwen
tout fè lwa jeremi m
monte m

Ricot Marc Sony
Articles connexes


Afficher plus [4767]