S'identifier Contact Avis
 
29° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Ki liv ki ekri an kreyὸl ekriven nou yo plis renmen ?

Ki liv ki ekri an kreyὸl ekriven nou yo plis renmen ?Pati 1 Li toujou bon pou n konn liv ekriven yo renmen, sa kapab entèrese nou al li liv yo. Nan mache fouye zo nan kalalou, nou te mande plizyè ekriven Ayisyen ki liv kreyòl yo li ki pi make yo. Pandan yon mwa, n ap envite w rantre nan entimite literè ekriven sa yo. Nan premye pati sa a nou pataje repons 5 ekriven : Yanick Lahens, Jessica Nazaire, Fédia Stanislas, Kevin Pierre epi Evains Wêche.


Yanick Lahens, Pri Femina 2014 pou ‘Bain de lune’, te reponn nou, li pat mete sann dife nan lank li. Avèk laswenyay epi anpil lizay otè a te reponn nou konsa :

« Premye liv ki frape m nan lang kreyòl la se ‘Konbèlann’. Georges Castera sèvi ak kreyòl la yon jan mwen pat janm li. Li jwenn pwezi nan ti detay n ap viv chak jou tankou nan gran evènman politik. Li sèvi ak lang lan, pa pou l defann li, ni pou l fè demonstrasyon se yon lang. Ou santi li pran plezi ak lang lan epi fè lektè a jwi lang lan tou. Epi mwen te renmen dènye pati liv la kote li fè yon gwo rale teyorik sou ki estati lang lan nan peyi a, rapò li ak lang franse. Epi li mete nou angad kont fo deba entelektyèl sou lang sa a. Epi li di kouman pou travay pou jwenn ki sa ki se literati nan lang kreyòl la tankou nan nenpòt ki lòt lang.

Dezyèm liv ki te frape m nan lang kreyòl la se ‘Dezafi’. Mwen te li liv sa a ak anpil plezi. Mwen te kontan wè kouman yon ekriven te envesti woman nan lang sa a. Epi li te fè nou rantre nan sistèm kiltirel pwofon nou. Gen metafò se Frankétienne sèlman ki jwenn yo. Se puisans li ki te enpresyone m.

Twazyèm liv ki te frape m se ‘Ti dife boule sou istwa Ayiti’. Michel Rolph Trouillot reyisi sèvi ak materyalis dyaletik pou li te re-ekri istwa revolisyon ayisyen an. Se yon kokennchenn travay teyorik sou lang lan et sou jan ou analize istwa.

« Gen yon liv ki te frapem tou se ‘Esperans Dezire’. Se Deyta ki ekri l. Mwen trouve yo pa pale de liv sa a ase. Alòske se premye fanm ki ekri yon woman an kreyòl. Li menm tou li eseye rantre nan kilti profon peyi a.

Mwen paka pa site ‘Gouyad Legede’. Inema Jeudi, se jongle li jongle ak lang lan. Mwen panse nouvèl jenerasyon sa a gen yon rapò enteresan ak kreyòl la. Li leve nan yon epòk kote kreyòl la layite kò l nan sosyete a.

Mwen anvi site ‘Ann al Lazil’. Gen yon pawòl ki koule tankou dlo sous nan liv sa a. Li gen yon frechè mwen renmen anpil.

Mwen vle fè remake yon dènye bagay. Se de jenn fanm ki ranpòte «Prix Deschamps » dènyeman la a. Epi se de (2) liv ki ekri an kreyòl. Sa vle di separasyon ki te fèt nan ti sosyete nou an ant lang kreyòl/franse ak gason/fi, kὸmkwa gason ta plis ta ekri an kreyòl pase fi, sa fini. A kòz tout prejije ki mache ak lang kreyòl. Sa vle di sosyete a ap chanje. »

Evains Wêche, Prix Deschamps 2013 pou ‘Le Trou du voyeur’, Sekretè Jeneral Sant PEN Ayiti, ba nou de (2) tit ki pi make l depi lè l ap li liv ki ekri an kreyòl. Pou natif Jeremi an, se « Konbèlann » Georges Castera ak «Dezafi» Frankétienne. Pou li, de liv sa yo make literati ayisyen an anpil. Avèk yo, lang kreyòl la antre nan yon modènite ki t ap jème nan epòk la epi li arive debòde limit teritwa moso zile nou an. Gen yon aspè kanndjawou, plezi nèt al kole, yon dechaj pwezi ki travèse liv sa yo pandan y ap antre nan lavi nou kòm pèp, pandan y ap charye yon seri revandikasyon sosyal ki poko janm satisfè jouk jounen jodi a.

Menm si se de liv nou te mande l, Evains Wêche ki se redaktè DO-KRE-I-S, yon revi ki rasanble anpil atis kreyòl sou latè beni, te site « Teke » Maximilien Laroche, « Fas doub lanmò » Bonel Auguste, « Souri bolid » Garnel Innocent ak « Make pa » Coutechève Lavoie Aupont (Prix Dominique Batraville 2016).

Fédia Stanislas, ki pral resevwa Pri Deshamps 2019 la 10 desanm k ap vini la a, nan lotèl El Rancho pou woman li « Konfidans », fè nou konnen se 3 liv kreyòl ki plis make l nan lavi l kòm ekriven epi lektè. Se « Tifi », yon liv Saïca Céus (Pri Deschamps 2017), « Agase Lesperans » Lyonel Trouillot a, epi « Dezafi » Frankétienne nan.

Kevin Pierre, yon jèn powèt ki fè pati nouvo jenerasyon an, ki atache anpil ak lang kreyὸl la, otè yon rekèy powèm ki titre « Mak pye Solèy ». Pou Kevin Pierre se « Jòf » Georges Castera a ak «Brakoupe» Syto Cavé a, ki plis make l depi lè l ap li liv an kreyòl.

Jessica Nazaire, ki fenk pibliye « Pwa grate » (Ed. de la Rosée) yon rekèy powèm, fè nou konnen se « Agase Lesperans » Lyonel Trouillot a, « Jòf » Georges Castera a, epi « Krèy Bòbèch » Inema Jeudi an ki make l.

Marc Sony RICOT
Articles connexes


Afficher plus [4672]