S'identifier Contact Avis
 
30° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Mamòte, yon tansyomèt pou peyi a

Mamòte, yon tansyomèt pou peyi aBilly Doré, ki soti nan vil Vèrèt, manm « Observatoire des professionnels de l’édition » OAPE- Haiti, te envite donè senkantyuièm Liv an libète ki te fèt 30, ak 31 desanm 2019 ,nan Nip. Aprè Foli fou, yon liv ki konn yon gwo siksè, otè a fenk pibliye « Mamòte » yon rekèy pwezi ki pèmèt lektè dekouvri yon gwo aspè nan sosyete a. Ekip redaksyon Le National chita koze ak Otè a, sou sa l devlope nan liv la.


Le National : Mamòte se dezyèm liv pwezi ou pibliye. Eske ou vle kontinye devlope menm sa ki nan premye liv la?

Billy Doré : Efektivman, Mamòte se dezyèm liv pwezi mwen. Se yon apwòch ki pa twò demake Foli fou a. M eseye trete prèske menm tèm yo, men fwa sa a gen plis yon santiman chagren ki travèse tèks sila a, sou plan ewotik.

L. N. : Kisa ki travèse Foli fou?

B.D. : Foli fou se yon rekèy powèm ki pibliye nan lane 2017 nan edisyon Choucoune. Powèt Annivince Jean Baptiste prefase l epi powèt - komedyen Miraklin André fè pòsfas la. Eseye rezime Foli fou mete m anfas tout malsite nou kontinye ap viv yo. Foli fou se pretèks lanmou sa pou m bay yo mo yo libète pou avili reyalite nou. Yon kalte tèks ewotik ki chaje ak angajman. Chak lektè ka wè tèt li ladan,epi entèprete l, selon jan l kenbe powèm yo.

L.N. : Poukisa se pwezi ou chwazi?

B.D. : Pasyon m pou literati kòmanse nan li woman sitou. Ekri pwezi pa sèlman yon chwa, se pito yon egzijans ki montre m aklè sa mwen vle mete deyò a se nan jan sa l ap pi byen pase. Petèt nan zèv k a vini yo ou ka jwenn Billy nan po yon womansye oubyen pibliye nan yon lòt jan literè. 2 premye zèv sa yo pou mwen pa te ka ekri nan lòt jan ke pwezi. Onètman m ekri nan jan literè ki ranje m. Se libète anpil ekriven dwe bay tèt yo. Mwen pa esklav pyès jan ni m pa rete anba règ k ap fè m pa ka byen ekspoze pwennvi m sou sijè m vle pale yo.

L.N. : Ki mak fabrik pwezi w la ?

B.D. : M ekri nan yon langaj ki pote sou do l mak fabrik anmorez epi angaje selon petèt linèt sosyete a gade 2 tèm sa yo. M fè pwezi. M ekri. Epi li pran fòm. Tout bagay yo pati ansanm pou y al chache yon sèl kichòy ki se libète byennèt.

L.N. : Ki Ekriven ki enfliyanse w?

B.D. : Yo anpil. Ekriven ki fè m konprann lirerati se yon fenèt ki ouvri pou bay lavi koulè epi bay nou menm moun jarèt pou n konprann legzistans nou. Gen ekriven ki make m anpil antanke lektè ni kòm ekriven tankou Gabriel Garcia Marquez, Pablo Neruda, Lyonel Trouillot, Anthony Phelps, Inéma Jeudi.

L.N. : Mamòte se yon radyografi tout pwoblèm ki ap ronje peyi a. Eske sa vle di jounalis la, plis prezan nan liv la pase powèt la?

B. D. : Se tout ti kal yo, ou ka kole ansanm ki bay Billy Doré ki pale nan liv sa a. Se mwen menm byen rafine epi angwosomodo tou.

L. N. : Ou sèvi ak yon fanm w ap di ou renmen l, epi ou tou ekspoze pwoblèm peyi a?

B.D. : Temwanyaj anpil lektè fè kwè l konsa. Men m ekri Mamòte ak yon pati nan mwen ki gen yon vid ki bezwen plen. Yon pati nan mwen ki vle pale. Ki vle vide, mete deyò sa l santi, sa l vle sispann kache. Se yon pati nan mwen ki revòlte sou fòm sa.

L.N. : Kisa ou repwoche Leta nan liv la, paske ou bay Leta anpil sakad?

B.D. : Se toujou menm evidans la ki fè nou toujou ap tchuipe lè youn moun pale de Leta devan nou an. Se iresponsabilite Leta a. Inegalite li ka pa janm ka redui a. Malsite a ki la anba nen l, li fè tankou l pa pran sant la pou l pa retire l.

L. N. : Ki pwochen pwojè w?

B. D. : Kontinye ekri san rete. Pi gwo pwojè m nan ekriti se wè m kite yon seri zèv k ap bay moun chans pou yon jwenn sans lavi yo. M pa konn kot sa ap soti? Se pou rezon sa m ap kontinye ekri.

Le National : Kisa w panse de jèn tankou w k ap fè literati angaje?

Billy Doré : Se yon chwa ki riske sou anpil pwen. Men, yo ase oze, epi gen odas pou anbrase yon filyè konsa. M ap di w kòm konsèy, pa espere anyen de literati men ekri poun ede lot moun ki espere!

Eguens Renéus

Reyalize entèvyou a
Articles connexes


Afficher plus [4661]