S'identifier Contact Avis
 
32° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

RyanCoffy: gen lespwa

RyanCoffy: gen lespwaTan yochanjesounounanpeyiak yon vitèsnou pa foutimetrize. Se tankou tout sakitegenyen, sa gen ventan, trantan, pa egzisteankò. Sa k pi grav la, sosyetetètbeseapavanse san l pa konnkotre li prale. Nan tout merengkifètpoukanavalyo, gen younomwenki pa kite polemiktrennen l pou l pale de tan kipase. Bèlsipriz la, se yon adolesan13 lane kireleRyan Coffykipraninisyativchantesoudanjekigenyenlè yon pèppèdiidantite l epi li pa bay tèt li mwayenpoubyenokipeakbyenediketimounyo. Miziksa a tonbedaplonlènoukonsidere tout male kipandyesoutèttimoun an Ayiti. Nan yon tèkssenp, men kifèanpli sans, mizisyen an limen flach li soupwoblèmsosyetenou an: Alèkiletimoun pa montekapankò Alèkiletioun pa jwemarèlankò Alèkiletimoun pa sotekòdankò Alèkiletimounyo pa fèlagoankò Timounyobezwenankadreman Bezwen bon lasante Bezwen bon lopital Bezwenelktrisite Bezwenedikasyonpounoukaavanse Ann potekolepoupeyi n kadekole” Jounal Le National rankontre aka tis la.Entèvyou.


Le National:Kisaki motive yon jenngason (timoun) fè yon merengkanaval? Akkientansyon?

Ryan Coffy:Mèsipoukesyonsa a.

Se paskemwenwèkanaval la vin plus politizekounye a, nouprèskebliyesikanavalseyonmomanpleziakkèkontankote tout parantekonnmennentimounyo vin amizeyo.

L. N.:Rakontenoueksperyans la?

R. C. :Bon, se te yon bèleskperyans men ki pa t vremanfasiltoupaske papa m, ki se junior Coffy, pa yon mounkifasil. Se yon pèfeksyonisnanzafèmizik. Anvanpou li asepte yon bagaymwenfènanestdyo li fè m fè l anpilpou l chwazisaki pi bon an. Men kòm se premyereskperyansmwen nan kanavalmwenaprannanpil et m aptravay plus poulòtaneyo.

L. N.:Kimounou ye, kipakouou, kòmananbyans la ye nan fanmi w?

R. C. :Mwen se Ryan Coffymwenpral gen 14 lanemwenleve nan yon fanmimizisyen sesa k femizik la nan sanak nan nanmmwen. M ap di fanmimwenmèsipaske li banm tout sipòmwenmeritemenm le yon joumwente di papam mwen ta renmenchante lite dim non fokmwenfiniaklekòlmwenavan. Li pa t dakòpoum tekomansetwòjèn. Men après anpilti pale li vinaksepte. Men lekòl la an premye, mizik la apfètlèvakanssèlman.

L. N.:Poukisasaouchwazi pale de edikasyon nan kanavalou a?

R. C. :Se paskeedikasyonki an premyepoumwen. Kanaval pavle di pale de politiksèlman.Noukaviniaklòtmesajkienpòtankikaedepeyi a soti nan krizsaliyeJodi a. Si noute bay edikasyonpremyeplas la vre,peyi a patap nan eta satoujou se sa k fenoutechwazisijèedikasyonan pounoudevlope l pou tout mounkòmanseprankonsyansepirepansepeyi a yon lòtfasonkipozitif.

L. N.:Eskemizik la fè“hit”, kiespwa w pouanesa a akane k apviniyo?

R. C. :Wi li “hit”paskeanpilmounapchante li yorenmen li epiouwè tout atiskisipòtekanaval la se paske yon jwenn yon bagaypositifladann. Sayopa di nou di yopouyo lot ane napkontinyetravay la siBondyevle. Li banoufos men sakisi, napkontinye pale de edikasyonan. N aptoujoumandetimounyorespekteparanyoepipouparanyokontinyevoyetimounyolekòlmenmlènoukonnenbagayyo pa fasil. Pa kite timounyonanlaria. Ann komanseedeyosotilari a

Le National :Eskeou gen yon lòtmesajpoupeyi a?

Ryan Coffy:Mesajpoupeyia se: nou pat konsa,noupaka rete konsaapgade. Annou tout mete men pou yon lòAyiti.

Le National
Articles connexes


Afficher plus [4523]