S'identifier Contact Avis
 
24° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video


Douglas Zamor ak metye liRekèy « Manman penmba » a se Douglas Zamor ki ekri l anpi ki pibliye nan Atelye piblikasyon REK. Ladan l nou jwenn yon ti tèks ki rele « Metye » nan paj 18 la, ki pèmet nou sezi demach tout powèt, lòm fas linivè oubyen reyalite lòm menm.


Depi lò lòm pran konsyans li gen lapawòl, monn lan pa monn pou li si l pa ka fè l pale, si l pa ka mete mo nan bouch li. Demach sila fè konprann se ak langaj lòm fiske reyalite l pou l mete l nan sitiyasyon pou l panse, pou l viv egzistans li.

Si lang pèmèt nou kominike youn ak lot, li pèmèt nou panse tou pou n kreye oubyen aji sou zouti oubyen objè ki nan egzistans nou. Se pousa powèt Douglas, tout panse ki nan tèt li, li kreye yon sitiyasyon pou egziste nan monn matyè, yon sòt nominasyon pou l idantifye monn l ap viv la ak tèt li tou. Kreye fwontyè pou legzistans pa tounen yon reyalite mastik men yon reyalite regle sou plizyè ang suivan règ ak entèlijans.

« Metye m

se bay tout mo ki travèse m yon lòt vi sou latè
mo yo se yon bann ti sistèm ki marinnen ansanm »


Powèt la bay tèt li misyon pou li respekte sa k komen ak tout moun ki se lapanse. Keseswa panse a te prese oubyen li te reflechi. Tout gen merit yo. Paske sila ki panse, ki ka panse deja enskri l nan yon demach mounite, sosyete. Paske lapanse pran nesans nan mitan moun, nan mitan de sèvo.

« Depi lakreyasyon mo pa t janm krache sou mo ».

Sa ki fè n sonje relijyon liv la, dye lapawòl la. Se gras ak lapawòl lavi te posib. Sa ki pouse n di tou, nanpwen panse ki absoli oubyen verite inivèsèl men pito pasyèl. Sa k te verite jodi kapab pa verite demen. Sa k rele verite a li senpman pasajè oubyen relatif. Nan sans sa a, tout panse fèt pou apresye anpi nan dyaloge verite va jayi. Se pa san rezon sosyete primitif yo, sa nou twouve nan vodou tou ak kèk lòt relijyon ki depaman ak vizyon kapitalis la, te enskri yo nan yon fizyonomi espirityèl politeyis. Sa vle di, pou gen amoni, menm jan chak dye yo gen yon fonksyon pou fè bonè lòm, linivè, se konsa chak moun nan sosyete a dwe gen merit pou egzistans li nan yon vizyon kolektif. Si youn pa la, n ap manke yon bagay. Vi nou tout konte!

Powèt Douglas alyas « Dou’z » kwè tout panse dwe pataje paske vokasyon yo se kite monn mantal la, pou yo enonse nan sans pou yo dechaje enonsyatè li ak oryante entèlokitè li. Sinon se va yon tantativ iwonik oubyen mastibastè nan yon fòmil fenomenolojik. Se va yon pwezi mantal kou Orso Antonio Dorélus ta di.

« lè mo yo ap satouyèt tèt yo
tout fraz gen sant ri ».

Sondy Moss
Articles connexes


Afficher plus [5250]