S'identifier Contact Avis
 
25.77° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video
Zewo pou sekirite !

Zewo pou sekirite !

Yon je louvri pou n byen kontwole, yon je fèmen pou n pa bay enpresyon nou ka pale zafè moun, n ap chache kote pou n poze pye nou. Peyi a pyeje. Lè se tan sa yo, tan santi kri, gramoun toujou di se mèt kò ki veye kò.

Lè n byen gade, sa rele paranoya. Li konplike pou tout moun nan peyi a, pòv tankou rich, oblije gade adwat, gade agoch anvan yo travèse lari. Epi tou, lè yo rive pran lari, yo oblije leve pye yo, mache sou kote, tèt yo dwat pou yo pa temwen pyès zak ki pral antrave yo.

Si nou flannen nan simityè, n ap rann nou kont gen anpil chanjman ki fèt nan peyi. Kanmenm fòk nou ta eseye konprann yo. Pou kòmanse, gen yon lojik “fè respè w” ki pa respekte. Nou te toujou konnen se nan antèman moun ki brav ak djougan nou te konn al pi souvan. Nou tout te dakò zanki an oubyen fanmi a te ka mouri britalman paske li chèche l epi li pa t pè sa tou. Mòd mò sa yo te konn antere ak pwòp lejann yo. Konsa nou te kwè gen moun ki te evite pase bò tonm yo paske menm zonbi yo ka bay pwoblèm.

Menm nan yon liv Gary Victor kote moun mouri tankou mouch, lojik “fè respè w” la respekte. Mechan yon asasen te ka mechan, li pa egzekite moun pou granmesi.

Venteyen desanm, lavèy peryòd fèt, Alain Dougé te gen pwojè fè zetwal desann nan je de timoun li yo. Ane pra l fini, lekòl bay konje, tonton nwèl pra l pase, se yon bèl okazyon pou rekonsilye chak timoun ayisyen ak peyi a. Paske gen anpil siy ki pwouve nan ki pwen peyi nou an pa ka garanti lavni jenerasyon k ap leve yo, anpil paran panse fòk yo fè anpil jefò pou pitit yo pa leve kouri kite tè Dayiti.

Alain se youn nan kalte paran sa yo.

Lè pa nan travay li kòm travayè ekspè pou Leta ayisyen, li anndan lakay li ap bay fanmi l afeksyon, plante flè, mayi, banann nan lakou a. Sa menm te konn rive pou Alain fè detwa powèm pou desann tansyon l. Bon kretyen (nan mache legliz tou) ki pa janm pran lari pou granmesi, ki pa gen opinyon piblik, ki pa gen okenn aktivite raketè, Alain ta dwe mouri nan kabann li apre maladi.

Sof, jou venteyen desanm nan, lè madanm ak timoun rantre vin jwenn mari ak papa yo pou monte abdenwèl la, zanmi an blayi atè a rèd, devan baryè a nan lakou a, ak senk bal nan kò l.

Pa mande moun sa yo nan kisa yo kwè. Li klè, jou venteyen desanm sa ni Bondye ni Leta ni Tontonnwèl, pa gen yonn landan yo ki sanble egziste. Blòf!

Malgre Alain t ap sèvi gwo enstitisyon nan Leta a, malgre Alain te bon moun, malgre Alain te konn priye, nou tout sispèk pa menm gen yon ankèt ki pra l fèt pou fanmi an ta jwenn konsolasyon nan rezilta lajistis. Asasen yo kè pòpòz ap planifye pwochen zak yo.

Jou lantèman an, pandan yon kolèg ap prezante senpati gwo zotobre nan tèt Leta a, bandi ap asasinen yon lòt sitwayen nan biwo l Petyonvil. Pa gen moun ki di se yon koyensidans !

Nan prezante senpati, Leta fè dis sou dis. Nan bay sitwayen sekirite ak jistis, se zewo bare.

Jean-Euphèle MilcéArticles connexes


Afficher plus [3237]