S'identifier Contact Avis
 
27.78° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video
Grangou pa vle di sovaj

Grangou pa vle di sovaj
Semèn sa a, zanmi an ap mache rakonte sou tout katye nan ki pwen li pa ka manje, li pa ka deplase epi l poko wè ki sa l pra l fè pou peye kay la. Nou abitye, se vre, nan kouche sou vant pou n plenn. Paske lè ou se anplwaye Leta, menm si se pa nan yon pozisyon anvyab, gen yon jan pou w ye. Yon mannyè pou dinyite w pa chape.

Malgre kout je y ap koupe l, zanmi an ap mache simaye nouvèl move lavi l. Sitiyasyon degraba. Fristrasyon. Enkyetid. Laperèz pou demen pa pi mal. Zanmi an deside pou l pa pe. Si lavi chè gen yon pouvwa, se jan li ka pote yon moun, yon peyi ale anvan w bat je w.

Nan Janrabèl, nan ane swasant, swasanndis syèk pase, anvan te gen fanmi Miyami pou soutni sa k ret dèyè yo, manman te konn monte ak timoun lavil epi abandone yo pou grangou pa touye yo. Egzakteman, menm jan ak nan kont lejann “Le petit poucet”. Nan lane demiluit, pèp la pa t jennen pran lari, pannkat nan men, pou rele anmwe kont lavi chè. Lè sa a, si se pat dilijans kèk cha Minista, omwen tout lantiray Palè nasyonal t ap tonbe.

Zanmi an prèske pèdi tèt li poutèt menas sou fanmi l. Madanm, twa pitit, yon kouzin ki manke sipò sou kont li anndan yon kay. Ak vennsèt mil goud plis simil goud sou ti tikat ki rantre nan men l chak mwa, li pa fouti voye nan mache chak jou. Maten, se desan goud bannann ak patat plis san goud pou aran ak medikaman sòs. Aswè, de ti mamit diri miyami pou san goud, san goud kuis poul, swasannkenz goud pwa, san goud epis, luil ak zagreman. San konte gaz oubyen chabon sa fè sèt san goud, sèt mizè chak jou pou bay manje san ji, san dekowòm, san vitamin nan kay la.

Yon mwa manje koute venteyen mil goud. Kot kòb kay, kòb transpò ? Epi se chak jou pri yo ap monte. Ak rezon, zanmi an te kwè moun li te al vote yo te ka pran desizyon pou kontwole pri sa yo. Apre, yo t ap gen règ tan pou yo fè konkou kilès ki chanpyon bon lidè, moun onèt oubyen ki pi bèl politisyen.

Lè grangou mare, li difisil pou moun rete tann. Grangou fè n vann dwa grandèt nou. Grangou fè n imajine lafendimonn. Grangou fè n rantre nan jaden vwazen. Grangou ba n lanbi sou pwodui anbale nan makèt laklas. Grangou fè n anvi goute nan asyèt zòt. Grangou fè n tande mizik nennpòt ki bredjenn ki gen yon slogan maketing pou chak de mo kontestasyon.

Semèn sa a, zanmi a pre pou l pran lari, pou l al gonfle manifestasyon, mete vwa l sou pa lòt yo pou Leta ak lasosyete tande l. Zanmi an panse manifeste se yon zouti legal li ka itilize si li pa dakò. Si l ap toufe. Si grangou prèt pou touye l.

Se zanmi sa ak yon milyon lòt, atis la rele pèp sovaj la.

Atis la se yon matadò sipèb gwo ponyèt. Li renmen wonfle sa li sipoze ki natirèlman pi fèb pase l. Li pa gen bèl lè ak listwa limanite. Li pa sipòte pèp k ap ranni. Apre, l ap vin di m se pou peyi l ap travay. Se pwomosyon dyalòg l ap fè. Se enstriksyon sivik l ap fè.

Se nòmal, Premye minis konn kore l epi li gen senatè prive l.

Pèp ap plenyen, n ap chante !

Jean-Euphèle MilcéArticles connexes


Afficher plus [3310]