S'identifier Contact Avis
 
25° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Demaske

DemaskeDepi kèk lane gen anpil espesyalis ak aktè politik ki pase anpil tan pou konsevwa epi fè aplike politik ki gen pou wè ak pratik espò nan lavil yo. Li vin klè pou tout moun : men jan yon vil yo dwe gen lekòl, bibliyotèk, plas piblik kòm espas pou pèmèt popilasyon an rankontre epi entegre yo nan lavi kominote a, enfrastrikti pou pratike espò vin obligatwa.

Pratike espò pèmèt moun rete anfòm, bay tèt yo plezi epi devlope yon pakèt aptitid lakay yo tankou solidarite ak dispozisyon pou fè jefò. Espò kreye lyen ant moun nan kominote a. Nan yon pakèt kote, espò pèmèt jenn yo envesti yo nan yon aktivite pwofesyonèl ki ka chanje lavi yo epi asire revni pou yo. Pou sa, gen anpil gwoup prive ak ajans piblik ki envesti nan sant fòmasyon, nan klèb, nan estad, nan gwo evènman pou fè espò vin yon aktivite rantab epi ki ka chanje anmenmtan figi kominote a.

Nan peyi Dayiti, lè tan an te bon, nou te abitye kouri tout kote, choute boul vesi, boul plastik, boul chosèt nan lari, sou Chanmas ak sou tout teren ki pa anpant. Mate boul sou glasi, woule sèk, kouri monte desann pou n ka swe kon pitit bouki.

Kòm nou te konn pase mwens tan devan televizyon, nou te konn al chèche jwi kèk espektak k ap pase nan estad ak sou teren katye. Koze estad la menm te konn fè tèt nou vire. Si nan chak vil pwovens te gen yon pak oubyen yon teren pou jwe foutbòl, nan Pòtoprens te gen estad Silvyo Katò. Tout fanatik foutbòl te konsidere kòm yon privilèj chak fwa yo mete pye nan estad la. Dayè se sèl espas ki te pèmèt boul woule lannuit. Depi ou tande limyè estad Silvyo Katò limen, se tankou se nan yon rèv tout espektatè plonje. Graden, tribin, fresco anvan match, fritay apre match, lavi Pòtoprens te bèl.

Arebò estad Silvyo Katò, se te monte desann, bèl lavi. Epi, pèp ap rakonte detay lè Nouyòk kòsmòs te vin jwe ak wa Pele kòm avansant. Te konn gen gwo blag tou. Tankou lè abit la mete yon bal okanon nan revolve 45 li anvan li sifle kòmansman match. Pèp la te konn rakonte tou kijan gwo chèf te konn deside kanpe match avan lè, pran boul al mete l nan pwen penalite zam alamen. Lè sa a, lepèp te konn tranble, tèlman chèf te awogan.

Koze chèf san kontwòl sa a te lakòz yon pakèt moun pa mete pye nan estad. Rezon an te senp: zam pa ka rantre nan espò.

Ane pase, tan ale, lòt vini. Devan estad vin sanble ak yon depotwa ki pa janm netwaye. Moun pa desann nan estad paske yo pè pou bous yo, pou lavi yo. Machann, machin, pa gen kote pou pike zepeng. Malgre polemik estad tou nèf ki disparèt anvan yo fèt, se nan Pòtòprens seleksyon nasyonal la resevwa ekip lòt peyi. Men chak fwa sad we fèt se nan gwo goumen pou majistra kominal kwape machann ak salte pou bay jwè ak fanatik pase.

Se tankou depi gen match, fòk Lameri mete sou pye yon selil kriz pou jere yon sitiyasyon ekstrwòdinè.

Nou te konn ap plede denonse desizyon ridikil, men se te twokèt la. Chay la te dèyè. Men gen yon match ki pral fèt dimanch. Kiben yo ap rantre vin jwe ak Ayisyen. Kòm je wont je match la pa ka jwe Bayamas oubyen Miyami, otorite yo blije pran angajman pou yo degaje tèt yo kon mèt Janjak pou asire sekirite aktè yo.

Kòm nou abitye manke imajinasyon, majistra kominal pran mikwo l devan tout jounalis pou l mande yon chèf gang fèl gras pou match la ka jwe.

Chak epòk gen mòd vyolans pa yo. Chak epòk pote betiz pa yo.

Timoun ap jwe foutbòl, granmoun ap jwe ak zam. Tout moun sou fatra.

Jean-Euphèle Milcé
Articles connexes


Afficher plus [3801]