S'identifier Contact Avis
 
26° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Fè pawòl la mache

Fè pawòl la macheChak maten, si w nan kategori moun, nan mòn sou tèt Petyonvil yo, k ap prese desann lavil, gen yon espektak ou oblije asiste, vle pa vle. Gen yon mesye san repwòch sou jan l abiye, ki siman gen yon bib ak yon drapo ayisyen nan tèt kabann li, k ap kondui yon motosiklèt chaje kou leba ak asyèt estiwofòm epi woulo sachè plastik. Se komès li. Se baton li gen nan men l pou l defann li. Siman, li gen kay ak lekòl timoun pou l peye. Fòk li brase ak tout onètete paske lavi a pa fasil epi li pa anvi tonbe nan move zafè.

Touye rache mesye a, li se yon bon Ayisyen onèt. Peyi a fini se paske gen zotobre k ap monte desann nan zo reken, pòch ak mèsedès k ap dechèpiye, koupe, rache, mezire epi detaye tout ti resous peyi a.

Mesye a se yon viktim, malere ki pa legim nan soup. Nan pale avè l, li sezi aprann nan ki pwen li menm tou se yon atoufè ki patisipe nan detwi peyi a. Menmsi malere se yon gwo ekskiz, li pa ta dwe touye konsyans ak entelijans lakay sitwayen yo.

Dezas estiwofòm nan se yon chèn ki alimante l. Gen gwo komèsan, biznismann raketè, ti machann, konsomatè enbesil ki gen responsablite yo ladan l tou. Pa gen wout pa bwa. Yon pakèt, pifò nan nou koupab. Anplis nou konn twò byen sa n ap fè a.

Nan dènye tan sa yo, chak sitwayen ou kwaze gen yon pwopozisyon anba men l. Tout moun kwè, fòk nou jwenn yon mannyè pou sove peyi a. Sa ka p mande mare vòlè ; sa k ap di kite l mache ; sa k ap jofre konferans nasyonal ; sa k ap dezabiye zòt ; move kou, voye wòch ; yon kout dlo cho yon kout dlo frèt. Tout moun nan batay.

Antouka, pou n kòmanse, nou te ka mete nou dakò sou nesesite pou elimine estiwofòm nan peyi a. Nou bèl lè n ap chofe seleksyon foutbòl nou an. Men sèlman se pa foutbòl sèlman ki gen nan lavi.

Jodi a, m chwazi kore Kolektif Alternatiba ki mande konkou nou pou kwape madichon ki blayi sou yon peyi.

Jwèt pou nou apre nou fin li mesaj kolektif la. N ap jwenn petisyon an pou n siyen l sou lyen sa a :

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Le_gouvernement
_haitien_Pour_linterdiction_des_ustensiles_en_styrofoam_en_Haiti/?tiotTmb

« Pou entèdi sèvi ak bwat an fom/bwat manje nan AYITI

Nou sitwayen ki siyen petisyon sa a, nou mande Gouvènman Ayisyen fè aplike "Arete ministeryèl 10 jiyè 2013 la ki entèdi pwodiksyon, enpòtasyon, komès ak sèvi sou nenpòt ki fòm, sak plastik an polyetilèn ak tout lòt bagay an polistirèn ekspanse ( PSE ouben PS ouben estiwofòm) pou sèvis manje, tankou plato, veso lejè, boutèy, sache, gode, asyèt.

Gade byen, li pwòp, li pratik, li lejè, li bon mache. Ti asyèt gwo asyèt, gwo bòl ti bòl, gwo gode ti gode, bwat manje/anbwate; li la tout kote.

Nan Ayiti li la toupatou. Nan ajans koperasyon yo, nan ONG, nan gran restoran yo, nan ti restoran lari yo, anbadra, nan pwebwa , nan ravin yo, nan kannal irigasyon, nan mang bò lanmè yo, nan lanmè, nan pwason.

Se yon kansè , se yon bonm kap kouve. Li bouche egou yo. Li se sous polisyon. Li pa dekonpoze , yo paka resiklle li. Menm si li ta kraze tounen poud, ti grenn piti sa yo polye. Lè yo boule l, lafimen l se pwazon.

Yo rele li bwat manje, anbwate, bwat fòm.

Li jennen ( plizoumwen , mwens pase plis) reskonsab politik yo, ak kèk lòt oganizasyon , paske yo tout sèvi avèk li. Yo tout, yo vyole lalwa, depi Arete Ministeryèl 10 jiyè 2013 la ki entèdi pwodiksyon, enpòtasyon, komès ak sèvi sou nenpòt ki fòm, sak plastik an polyetilèn ak tout lòt bagay an polistirèn ekspanse ( PSE ouben PS ouben estiwofom) pou sèvis manje, tankou plato, veso lejè, boutèy, sache, gode, asyèt.

Yon Arete anplis ki pa sispann anyen.

Pou pataje sous tout rezo sosyal mesi deske w itilizel' #nonabwatmanjenanayiti. »

Kreyòl pale, kreyòl konprann.

Jean-Euphèle Milcé
Articles connexes


Afficher plus [3633]