S'identifier Contact Avis
 
25° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Senjak Majè !

Senjak Majè !Te gen yon tan se kominike ki sot nan Palè nasyonal ki te konn dekrete anwo pa monte, kouvrefe. Lè sa, menmsi gen moun ki deranje nan aktivite yo, yo reziye yo chita lakay yo epi plenyen nan babin yo. Si se nan lari, kouvrefe a bare w, pa gen wout pa raje, se chèche yon kabann epi kouche. Atè plat !

Sa k bèl nan kesyon Etadedwa a se tout teknik otorite ak predatè yo chwazi pou yo fè sa yo vle a kanmenm. Apre katrevensis, Ayisyen te sèmante pou pyès chèf pa anpeche yo sikile sou teritwa a ni lajounen ni nannuit.

Sensèman, se pi bèl blag nou fè depi peyi sa a egziste. Aktyèlman, zòn metwopolitèn nan vin tankou yon espas ki sou kontwòl yon lespri malfezan. Ti krik ti krak, gen yon moun ki peze yon bouton epi sa w tande a, tout wout bouche.

Lè Matisan, Kwadèboukè, Titanyen bloke, tout moun konprann pou yo poze dèyè yo yon kote. Li pa twò pridan pou eksite lepèp souvren. Menm ak kout sirèn. Mòn kabrit, Kafou Senta, Kafou Deriso, Vyalè, nou tout konn de kisa n ap pale.

Lè zòn sa yo bloke, tout Larepiblik pale sou sa, men lè se Kafou Senjak, tout moun pe. W a konn sa nòmal.

Sa ka yon demi douzèn lane, depi gen yon jwèt yoyo k ap fèt nan kafou twa chemen ki ka menen w Fòjak oubyen Kenskòf. Gen yon kòb, nan sa n konnen an, ki te tonbe pou fè wout ki pase pas Swason ak Montay nwa pou rive Petyonvil. Malgre bri koutay, kont mal taye, tout moun ki abitye frekante wout Kenskòf la, pase mizè nan woule dèyè kamyon sab, tonbe bat bravo. Byen fò.

Wout la poko fin fèt, Lakomin deside fè machann yo chita nan mitan kafou pou ranpli espas kamyonèt yo bliye okipe a. Sa w tande a, lè ou fin bay boulin Swason, ou rive Kafou Senjak, ou kanpe sèk.

Jou konje pou fèt patriyotik yo tankou dizui me, dizui novanm, vizitè sot tout kote pou al vizite Fòjak. Bis jòn mele ak moto ak machann ak bak kleren anpeche moun sikile.

Dènyèman, pout fèt Senjakmajè, Lakomin enstale yon estann nan mitan lari a. Li bloke yon bò. Machin majistra, patwouy Lapolis ak lòt zotobre kanpe enstale yo yon lòt bò. Monpè sou yon cha didje, nan tèt yon kòtèj fidèl, ap kannale desann. Epi machann bloke fè rès la. Tout itilizatè wout la ret sou plas.

Li ta sanble se pa fòt ni majistra ni monpè ni machann yo. Se peyi ki konsa. Machann legim yo te konn desann chak maten Kwabosal, bò Palman an, bò waf prensipal peyi a. Men depi, atoufè te deside tire lè yo vle, touye sa yo jwenn anba a, machann yo deside rete anwo. Li fè pi fre epi zam pa rale konsa konsa menm lè tout moun ap flannen ak manch yo bò senti yo. Ou ta di se yon konplo. Pou rès peyi a pa kominike ankò ak Pòtoprens. Sa rele anwo pa monte, anba pa desann. Talè ou tande nèg Kenskòf tonbe nan desann al fè manifestasyon devan palè kont Dinepa, pou mande majistra fè retire fatra pèp la ap jete nan tout ravin yo oubyen pou denonse vòlè tè. Twòp pawòl. Leta deside, tout moun ret bò lakay ou. Pise gaye pa janm kimen.

Te gen yon Premye minis chèlbè, ak anpil otorite sou li, ki te abite sou tèt mòn nan. Yon jou, machann bloke l ak tout kòtèj la. Demen maten, li fè tout moun bwaze. Wout li vin swa. Kafou Senjak klè. Men, se demokrasi, Premye minis la pèdi pouvwa jodi, demen tout moun repran plas yo.

Majistra kominal ap ekri tout kote pou jwenn lajan pou bay pèp la plezi. Se ti sourit ki bay.

Jean-Euphèle Milcé.
Articles connexes


Afficher plus [3563]