S'identifier Contact Avis
 
26° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Kominike, kominike!

Kominike, kominike!Pifò nan jou yo, se ak gwo kè plen nou pran chans travèse yon espas nou rele ak anpil odas zòn metwopolitèn. Sa vin pi grav lè nan gade anwo, nan voye je n anba, nou pa ka jwenn veritab plas nou anndan kominote a. Kòm pa gen mwayen pou rèv nou grandi, nou oblije kuipe, plenyen, voye pwent, bouche je n. Oubyen pouse bourik nou pi lwen. Li vin natirèl pou premye sa ki pase nan tèt yon moun oubyen yon bèt k ap viv nan yon pak se sove. Met van nan vwèl li.

Nou la. Chak jou n ap vin pi mal. Nou byen mal, tankou jan BIC te ka chante l. antouka, pa gen sipriz ankò. Se lachans ki bay. Se lachans ki dènye ranpa nou. Pi gwo egzanp la, se nan gade kisa ouragan Doryan sot fè nan peyi Bayamas. Yon gwo van k ap soufle ak tout fòs li pran tan l pou l krabinen tout sa li jwenn sou wout li. Longvi nou nan men, kominike solidarite nou pare, nou chita ap gade sa k ap pase kay vwazen an. Anpil nan nou fè onondipè twa fwa, paske si se te sou peyi Dayiti Doryan te pase, pa t ap gen anyen ki t ap rete. Tank peyi nou an frajil. Tank nou pa prepare pou fè faskare ak anyen.

Anmenm tan, gen moun ki pran rèz. Paske yo espesyalize nan jere dezas. Yo pi alèz lè pa gen anyen ki kanpe epi tout pèp, ak souf yo prèt pou koupe, ap lonje de pla men yo pou mande lasistans. Se lè sa a bras ka fèt nan detounen ti mamit sinistre, ti boutèy dlo. Moun genyen eleksyon sou do sinistre. Blan, ekspè ak travayè imanitè konn bati avni yo konfòtabman nan ede jere dezas. Sa fèt deja nan peyi a. Anpil fwa.

Doryan pase wout li san l pa krache sou peyi Dayiti. Epi demen maten, peyi a bloke paske pa gen gaz nan ponp. Doulè a sèke moun ap plede monte desann ak yon galon nan men yo. Chak fwa yo rann yo kont se fo mouvman y ap fè, yo pike dife nan yon kafou. Se sèl fason yo ka lite pou jistis: si moto pa gen gaz pou yo travay, bis, kamyonèt, gwo machin blennde ak sirèn oblije pake lakay yo tou.

Anwo pa monte, anba pa desann. Sof lè dlo pase pran pil fatra bò wout, nan ravin, anndan kay ki inonde epi bwote yo desann, travèse granri jiskaske yo ateri nan lanmè. Nou tout konprann. Menmsi peyi a gen pwoblèm gaz, pwoblèm òganize seyans nan Palman, se pa fatra li manke.

Nan kou sa a, nou dwe damou chèf ki nan Lameri Pòtoprens yo. Chofè moto ap bougonnen pou gaz, otorite minisipal ap voye kominike monte. Bèl pretèks pou yo lave men yo. Pou eksplike popilasyon an se pa fòt yo. Yo se ti Leta ki viktim enkonpetans gwo Leta. Mèt pwen ranmase pwen w.

Anatandan, Lameri Pòtoprens pa gen gaz pou l ranmase fatra. Kòm se sezon lapli, dlo a bwote yo. Epi tou si Doryan te pase sou Pòtoprens, blan t ap debake ak lajan nan pòch yo pou vin montre pwogram pou ede Lameri ramase fatra ak karaktè l.

Kominike, arête, òdonans se zafè ki gade Leta. N ap kontinye vann manje anbwate nan estiwofòm, n ap depoze fatra abò lari, kamyon Lameri pa janm estat paske pa gen gaz. Epi movez lang ap plede di gen doum gaz k ap travèse vil la sou do kamyon tout lannuit.

Sa rele pran woulib sou van an pou n al Lagonav.

Se pa yon machine pou bloke van nou bezwen sèlman. Si n te jwenn yon machine fatra ki te mache ak dlo nan rigòl, peyi a t ap pwòp, klere tankou miwa lèzanj.

Jean-Euphèle Milcé
Articles connexes


Afficher plus [3668]