S'identifier Contact Avis
 
25.88° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Maman diskriminasyon !

Maman diskriminasyon !Nou mèt mande nenpòt ki Ayisyen, piti kon gwo, menm sa ki pi mechan yo, y ap dakò, menmsi y ap peze gwo zòtèy yo, sou wòl lekòl genyen pou transmèt valè nan yon sosyete. Atò, nou tout pran pòz sezi, paske nou pa bezwen gen movèz fwa pou n konprann nan ki pwen peyi an, peyi pa nou an, bay enkyetid. Se vre, lè n ap gade pòz grannèg aloufa, lè n ap tande ti souf kout malere k ap fè jefò, lè n ap tande bri towo gwonde lepèp ankòlè, li klè kon dlo kòk. Gen yon bagay ki p ap mache.

Nou tout pa menm. Nou tout konn sa.

Se tankou, yon Ayisyen pou l santi l rich, bèl, fòk se lè li fin konpare tèt li ak konpatriyòt ki tou pre l. Kidonk, se pa konpetans ak byen travay ki konte. Se sèlman youn pi bon pase lòt. Pa egzanp, senkantyèm lejislati a ki prale san l pa kite anyen oblije espesyalis ak radotè ap chèche ki lejislati ki te pi mal pase l. Depi nou pa dènye, nou ka leve tèt nou. Nou ka di nou te pi bon.

Gen yon epòk, nou te kwè lekòl te ka korije tout vye defo fabrik peyi a. Depi nan lepòk lekòl pou blan nan koloni an, pase nan foli akademi wayal pou lanoblès (pandan pitit ansyen esklav nan jaden tè sèk), rive nan lekòl kongreganis a chanmòt (pandan enspektè ap mache simen bâton sou timoun andeyò ki nan fèm ekòl). Yon pati lekòl fòse. Yon lòt nan jaden san yo pa vle. Kèb, kòm pitit pwofesè lekòl andeyò, ki vin sanba konsyan, eseye demonte ipokrizi sistèm nan. Ak detwa chante. M pa kwè nou tande yo.

Nan peyi n ap viv la, tout moun gen solisyon, tout moun konn ki longè mechanste vwazen an. Sa vle di youn konn lòt. Men anmenm tan, nou chwazi yon jan pou nou repwodui tèt nou ki santi kri. Konbyen fwa, nou tande lòt la di li met pitit li nan tèl lekòl pou l ka benefisye bon kontak, frekante pitit entèl kòm kondisip.

Apre eskandal rantre lekòl ane sa a, mwen padone tout egare sa yo. Menm madanm, plizoumwen boujwaz la, ki te mande monte kòb lekòl sou katye l rete a pou pitit peyizan ak piti bòn pa vin ladan l. Pou bare yon kliyantèl k ap mennen timoun lekòl sou moto. Sanble sa lakòz ensekirite. Antouka, nou pa fouti di nou pa konnen ki machin kidnapè, vòlè, kontrebandye woule. Mande ansyen chèf Lapolis la !

Ane sa a, kèk lekòl louvri sou lòd minis. Li pa ka di m li pa konnen si Okay, Leyogàn, Pòtoprens, Gonayiv, Tigwav, menm Senlwidinò, bò lakay li, se lekòl moun ki gen mwayen yo ki rive louvri. Sa l ap di pou rès yo, mezanmi ? Si Leta refize aplike prensip egalite nan mitan timoun, nou konprann poukisa granmoun yo oblije youn ap tire sou lòt. Gen lè se vre lè moun yo di : si lekòl pa ka rann tout Ayisyen egalego, zam ka fè l. sa vle di chofè moto gen manch menm jan ak pwopriyetè tèt bèf uit silenn la.

Nou si minis Edikasyon nasyonal la konn sa ki rele diskriminasyon ? Jeneralman, nou pot mak sosyete dwètegòch nou grandi landan l lan. Li pa bezwen diskite, nou konn konbyen kous machin bwat li pran anvan l rive nan tèt Leta. Omwen, li te gen chans al lekòl.

Nou dakò se detwa ti Ayisyen ki al lekòl. Pa gen pwoblèm. Men, kan se ògèy nou ki touche, nou tonbe fè vakam.

Lòt la di boujwa pa fè lekòl. Se domaj !

Men, sa pa anyen si boujwa gen pouvwa nommen epi revoke minis. Sa nòmal tou pou boujwa enpòte, vann, detaye poul pèpè. Nou pa nui. Nou pa wont. Pitit mwen al lekòl. Pitit kouzen m nan chita lakay. Timoun yo sot nan menm fanmi. Men yo pa menm.

N ap bay blag, n ap fè fim epi diskriminasyon an depi nan papòt lavi an Ayiti.

Jean-Euphèle Milcé
Articles connexes


Afficher plus [3936]