S'identifier Contact Avis
 
26° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Kout dwèt!

Kout dwèt!Kalo mouri depi kèk tan. Se domaj! Anpil nan nou panse se sa k te nan tèt li yo (ki te tèlman anpil) ki touye l. Pètèt si l te viv twò lontan, Kalo te ka vin twòp pou tè. Peyi a t ap twò piti pou li.

Kalo t ap konn tout sa pou l fè pou l woule anba sistèm nan.

Nan epòk nou t ap leve a, nou tout te kwè nou t ap grandi nan yon sivilizasyon ki te chita sou aprann konte. Konte tan. Konte evènman. Konte konbyen fot kamarad la fè. Konte konbyen klas nou rete pou n fini ak sa. Pwojè nou te senp. Nou tout te anvi granmoun pou n kòmanse pran desizyon pou tèt nou, sa vle di sispann viv pou n pa deranje paran nou.

Peryòd sa a, se tout lajounen granmoun ap korije nou. Pou nennpòt kisa. Sof Kalo ki pa janm gen pwoblèm. Tèlman misye kòrèk, gramoun pa janm jwenn anyen pou repwoche l. Chak nou mande l poukisa se li ki pi bon nan mitan nou, li reponn nou : nou fò nan konte men nou pa konn kalkile.

Se Kalo ki montre n kisa pou w fè pou w parèt pi bon pase lòt yo. Lojikman, se teknik pou w genyen pou w vèni epi sal lòt k ap viv nan menm kominote avè w.

Pou kòmanse, fòk ou patisipe nan kreye yon evènman ki pa bon. Lè konsa granmoun yo gen yon sèl reyaksyon : jwenn ak nenpòt ki mwayen epi pini koupab la. Kalo fè yon eksperyans ak nou. Se pi gwo leson lavi misye te ka ban nou.

Nan kay la, te gen yon machann ki vin livre de boutèy lèt chak maten. Yon grandèt pran l nan men l, fè yon kwa sou dat la nan almanak epi mete l bouyi. Se ak lèt sa pou labouyi soupe a fèt. Sa konn rive tou, lè kè granmoun yo kontan, yo aliyen timoun yo pou separe krèm lèt la. Tout moun jwenn. Tout moun renmen sa, sof Kalo. Misye pa janm bwè lèt konsa konsa. Depi se pa nan labouyi li ye, li ba l vant fè mal.

Yon jou, yo dekouvri lèt la toujou manke ; krèm nan toujou sispandi sou yon espas vid paske lèt la byen ba nan chodyè a. Pou dekouvri vòlè a, tout moun pran baton. Ata sèvant la pran jouman jiskaske l fè kòlè epi kite dyòb la. Men nan tout ajitasyon sa a, se Kalo ki benefisye atansyon ak felisitasyon granmoun yo. Misye se sèl wa nan kay la. Se sèl moun yo ka fè konfyans. Koze a senp. Kalo pa janm bwè lèt, pyès moun pa t ap janm pèmèt pou sispèk li.

Poutan!

Lè nou pa kapab ak leson an ankò, nou òganize nou pou n akize Kalo. Malgre tout sa n fè, pa gen yon granmoun ki kwè nou. Yo bat nou pi rèd pou rayisab. Epi se konnen yo pa konnen kijan chak apremidi, Kalo retire yon chalimo nan pòch li pou l tete chodyè lèt la. Misye pa bwè lèt (se sa l fè konprann), bouch li pa sal, kidonk li inosan. Epi yon konsakre l kòm pi bon timoun.

Sistèm nan fanmi chita sou bon levasyon pou nou ka devni granmoun ak sitwayen kòrèk. Kalo te konn byen kijan pou l kreye ilizyon, nan move pratik, pou dezekilibre sistèm nan. Pou Kalo pi byen mennen, li fè tout moun pase pou move zafè.

Men tou, Kalo, nan plede fofile kò l, fout mouri anvan nou tout. Kòmsi nou te konn konte san nou pa t konn kalkile. Kalo te konn kouri, men l pa t konn kache. Nou yonn pa konn ki mò li mouri, Siman, se sistèm nan ki manje l. Kalo te twò entelijan. Li te konn kijan pou l fè ni lèt, ni kòb, ni repitasyon moun disparèt.

Jean-Euphèle Milcé
Articles connexes


Afficher plus [3849]