S'identifier Contact Avis
 
29° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Katon Wouj pou tout moun!

Katon Wouj pou tout moun!Bon...m chwazi fè on ti depoze obligasyon resèv la pou m pale, pa enkyete nou, m k jere konsekans yo!!

Jistis se sèvis piblik, prensip la se : « Continuité envers et contre tous »!

Jistis paka an grèv, nou paka chita sou brenzenng nou epi n deside fèmen pòt tribinal, nou pa serye! Kòmanse sou mwen fini sou yon lòt nou pa fè anyen....katon wouj pou nou tout!

Si n te serye nou tap konprann pa egzanp, nesesite pou n kouri deplase palè Jistis Pòtoprens la nan zòn li ye a epi òganize on sèvis woulman espesyal, voye bakòp polisye al pran pèsònèl jidisyè yo (jij,komisè, grefye...elatriye), pou yo vin syeje pa plizyè group epi fè fonksyone tribinal yo, sa se ijans, sa se devwa elemantè Leta ki pou reponn ak sa k ap pase nan moman an, nou t k fè ti sa, nou pa wè pou n fè l paske nou pa gen sans valè jistis, nou pa gen sans Leta, nou pa fè ANYEN, katon wouj pou nou!

Menm nou menm nan nou oze soti yon nòt pou n mande majistra yo rete lakay yo jis sekirite yo garanti! Nou serye? ki kote ki gen sekirite jodi a nan peyi an?

Otorite politisyen yo sekirize tèt yo, yo soti al nan rankont politik yo, yo regle tout biznis pèsonèl yo nan eta peyi a ye an avèk tout bakòp polisye yo dèyè yo !

Yo pran yon jistis yo kokobe l jis yo redwi l a pi senp ekspresyon l epi nou pran l nan men yo...nou ret chita sou brenzenng nou, n pa fè anyen!!! Nou mechan, nou egoyis, katon wouj pou nou tout!

Nap kouri sou twa (3) lane, depi tribinal nou yo pap fonksyone, se grèv pa si, grèv pa la pou dan ri, nou pa remèt anyen, nou pa fè anyen...

Nou mete enèji sèlman pou n revandike pi bon kondisyon travay, pi bon avantaj e pi bon tretman pou majistra yo , se demand lejitim, m dakò! Men si n t serye, nou tap goumen pou plis e n tap goumen plis toujou pou n travay e merite ti grapday n ap resevwa a, paske an verite nou pa fè anyen, n pa regle on mèd...!

Jodi a, y ap piye, y ap boule tribinal, y ap rantre kay majistra, bat yo, vyole yo paske yo pa konsidere n tankou yon pouvwa men tankou yon enstriman tout ti enbesil analfabèt fonksyonèl ka achete depi l gen nan men l. Batay nou yo pa dirije nan sans sa, nou oryante yo nan sans sove pwoblèm grangou nou paske se a sa yo redwi nou isit la....Tribinal paka fèmen! nou t pran angajman pou n sèvi jistis la, enben ann kòmanse pran konsyans ke nou tap sèvi nou de li men nou patap sèvi l, se sa k fè bagay yo rive jis la, katon wouj pou nou tout!!

Nou bouke reyini nan gran otèl, fè gwo mès, vin byen manje, fè bèl diskou epi pran pòz pwoblèm jistis, pwoblèm detansyon pwovizwa afekte nou, poutan bagay yo vin pi grav, malere ap kroupi, ap fou, ap mouri nan prison paske yo pa janm jije, y ap pase nèf (9) lane san yo pa wè yon jij épi jij ap bay payèt, jij ap pran pwomosyon, nou bliye yo an reyalite, nou vire do ba yo, poutan yo sanble n!

Nou pa t janm fè ANYEN...katon wouj pou nou tout!

Li prèske twò ta....men nou k repanse strateji pou n gen yon jistis!!! O final, n ap bezwen mare e redrese pou tout bon sa k fayi e sa k pa dwat yo (Asasen ak kòl ki kwè yo entouchab paske yo gen konviksyon nap sèvi yo,yo kwè ke yo kokobe n pou tout tan) , YO TOUT!!!!

Pòt Jistis paka ret fèmen...katon wouj pou nou tout!!!

Farah Cadet
Articles connexes


Afficher plus [3808]