S'identifier Contact Avis
 
25.76° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Yon bouji nwa pou Lasalin

Yon bouji nwa pou Lasalin“Louvri baryè ba yo pase ; pa detounen nanm k ap janbe ; nou pa gen dwa bliye yo ; mande Bondye padon sèt fwa”, sa se pawòl pè savann, lè twòp lanmò, twòp pèdisyon kouvri yo delatètopye. Gen de kalte sezon, se malè senpman yo aksepte grandi.

Semèn sa a fè yon lane depi malchans, malsite ak enterè pèseptè fènwa lakòz lanmò vyolan yon pakèt moun Lasalin. Yon masak nan kapital la nan lane demildiznèf. Nou pa kwè gen twòp eksplikasyon pou zak brital sa yo, pou konpòtman sanginè sa yo.

Plenn apre plenn, rapò apre rapò, pa gen anyen ki di pou yo. Pa gen anyen ki fèt. Aktè politik yo (depi militan demeplè rive nan gwo bout tonton chèf de je bouch koud) ap vann lavni. Pandanstan, yo bliye dèt yo te fè. Vle pa vle, li nòmal pou chak mò ki sou bra nou, ki sou konsyans nou ta dwe jwenn respè ak jistis. Pou yo ka janbe nan lapè.

Tout sosyete, menm sa ki pi repousan yo, toujou kite yon plas espesyal pou lamemwa. Se tankou, si moun yo pa bay tèt yo mwayen pou yo sonje, y ap gen difikilte pou yo trase chemen yo epi konstwi byennèt.

Depi yon lane, gen yon vye manman k ap trennen doulè l ak angwas li sou Plas Ditali. Li santi l lwen ak pre Lasalin an menm tan. Chak jou, li pran dispozisyon pou l soti anba tant la, fè yon ti mache pou l al pran tanperati katye a epi al fè yon ti poze anba vye kounouk li te pase mizè pou l mete kanpe a. Podyab, li pa kabap. Li pa gen kouraj. Se nan ti kounouk la sèl grenn gason li te genyen an te fèt. Se la li grandi ak tout inosans li. Se la tou li mouri ak yon grenn bal nan tèt. Kòm lènmi yo wè l sanble toutè, yo pa kite l viv. Ak de zòrèy li, madanm nan tande youn ki di, misye gen figi toutè. Menm si n pa gen prèv, nou p ap pran chans kite l viv.

Depi lè sa a, l ap trennen sou plas la tankou yon pil ranyon, yon balèn kwense nan tete dwat li. Se jou l ap veye pou l al limen l nan plas kote pitit gason l nan te tonbe a.

Malgre jou yo santi di, li santi l gen fòs pou l viv. Menmsi, chak jou se lagè, gwo zam k ap tire nan zòn li jwenn refij la, li fè kò l piti, mete l alabri pou l ka wè jou verite a. L ap tann. L ap tann jiskaske Leta remèt li mò l ak eskanp, ak diyite.

Pa gen pyès kote l ekri yon lane doulè dwe pase vit. Jou yo pran tan pou yo ale. Lannuit yo trennen tankou kalmoson. Epi chagren an pifò pase tout mannigèt k ap fèt pou swadizan chanje system, chanje moun, chanje direksyon.

Madanm nan pa ni nan polemik ni nan gwo kòlèt. Se jistis l ap tann pou mò pa l la ak tout lòt yo. Sa k fè plis pè a, se paske djak ap monte sou djak. Masak Lasalin nan gen yon lane. Kafou Fèy, kèk mwa. Senmak, kèk semenn. Bèlè, kèk jou.

Se konte mò. Se lonnen doulè. Pandan tan sa a, blan an woz tèlman l fre. L ap mache manje, preche levanjil. Lè vant li plen epi lajan l kont, li deklare goumen pou libète se goumen kont Bondye. Waw !!!!!

Jean-Euphèle Milcé
Articles connexes


Afficher plus [3936]