Témoignages en hommage à André Vilaire Chery, lexicographe haïtien décédé le 26 juillet 2022

La nouvelle du décès à Port-au-Prince, le 26 juillet 2022, du lexicographe André Vilaire Chery, attriste la communauté des linguistes-lexicographes haïtiens et des rédacteurs de manuels scolaires. Frappé dernièrement d’un AVC, il était de santé fragile. Réputé pour la rigueur de ses travaux lexicographiques et son souci d’une pédagogie ouverte, le professeur André Vilaire Chery laisse à l’École haïtienne le « Dictionnaire de l’évolution du vocabulaire français en Haïti » (tomes 1 et 2 parus en 2000 et 2002 chez Édutex), ainsi que –fruit d’un travail d’équipe mené en collaboration avec la Faculté de linguistique appliquée--, le « Dictionnaire de l’écolier haïtien » paru initialement chez Hachette-Deschamps en 1996 et qui est aujourd’hui édité par les Éditions haïtiennes SA (EDITHA). Pour saluer sa mémoire et lui rendre hommage, Le National, à l’initiative du linguiste-terminologue Robert Berrouët-Oriol, publie aujourd’hui le témoignage de ceux avec lesquels il a cheminé sur la grande avenue, combien exigeante, de la lexicographie haïtienne. Les témoignages apparaissent selon l’ordre alphabétique des noms.

  1. Robert Berrouët-Oriol (linguiste-terminologue) - Le décès d’André Vilaire Chery laisse sans voix les rédacteurs de dictionnaires et, plus largement, les rédacteurs et éditeurs de manuels scolaires et tous ceux qui ont bénéficié de son enseignement à l’École normale supérieure et à la Faculté de linguistique appliquée de l’Université d’État d’Haïti. Au fil des ans, la lexicographie haïtienne s’est enrichie du remarquable « Dictionnaire de l’évolution du vocabulaire français en Haïti » (tomes 1 et 2 parus en 2000 et 2002 chez Édutex) d’André Vilaire Chery et, fruit d’un travail d’équipe mené sous sa direction, de l’éminent « Dictionnaire de l’écolier haïtien » paru d’abord chez Hachette-Deschamps en 1996 puis aux Éditions ÉDITHA. Intellectuel et essayiste de premier plan, il est également l’auteur de « Le chien comme métaphore en Haïti » (Éditions Henri Deschamps, 2004), de « Haïti Thomas ou l’autre face du Bondye bon » (Éditions Ethnos, 2007), et de « Haïti : que faire ? – une allégorie pour notre temps » (Éditions Ethnos, 2013). André Vilaire Chery laisse le souvenir d’un lexicographe rigoureux, soucieux de conduire en équipe des travaux lexicographiques abondamment documentés et rédigés selon la méthodologie de la lexicographie professionnelle. Son souci constant de la rigueur scientifique, son plaidoyer pour l’inscription de toute démarche lexicographique haïtienne au périmètre de la lexicographie professionnelle inscrivent les travaux d’André Vilaire Chery dans le prolongement du patrimoine lexicographique haïtien légué par Pierre Vernet et Pradel Pompilus.

 

  1. Rogéda Dorcé Dorcil – (Prezidan Akademi kreyòl ayisyen)

Orevwa kanmarad André Vilaire Chéry.

Mèkredi 27 jiyè 2022, ta nan aswè : Yon mesaj sou gwoup Watsap Akademi kreyòl ayisyen an : «Pwofesè André  Vilaire Chéry travèse lendi pase a. Yo poko fikse dat pou yon seremoni finerè oswa yon omaj.» 

Mwen fremi. Manm mwen kase. Mwen sèten mwen pa te nan rèv. Mwen sèten tou se pa te yon blag. Nouvèl la te serye. Akademisyen Pierre Michel Chery ki te voye mesaj p ap fè blag ak bagay serye.  Wi, serye ! Jeneral lanmò arete zanmi mwen an : André Vilaire Chéry. Li pati avèk li pou mennen li  ki kote ? Bridsoukou, lanmò kraze zanmitay mwen avèk André Vilaire Chéry : yon zanmitay prèske 40 ane.

Andre Vilaire Chéry te etidyan 2e pwomosyon  (1979-1982) nan Centre de linguistique appliquée de Port-au-Prince (CLAP). Chemen nou te kwaze nan lane 1980, lè mwen antre nan CLAP, kòm etidyan 3e pwomosyon (1980-1983).  Nan ane 1985, pwofesè Pierre Vernet, direktè CLAP, chwazi André Vilaire Chéry kòm pwofesè fransè nan seksyon para-universitaire enstitisyon an. Seksyon sa a te kontinye fonksyone nan Pon Moren, anba galeri Lekòl nasyonal Altagrace Charles Dubé (ang Ri Nazon ak Cheriez) pandan yo te transfere kou inivèsitè nòmal yo nan Lali (ang Lali ak Riyèl Berne). Se dat sa a, ane 1985, zanmitay mwen ak pwofesè a pral mare tout bon.

Chak apremidi, 4 è pou 7 è, se gwo aktivite akademik ak syantifik anba galeri a. Devan an, sou fas ki bay sou Ri Nazon an, Graphy Felix Jules, Rogéda Dorcé Dorcil, Gesner Jean-Paul ak Joseph Sauveur Joseph ap pase kasèt ap depouye rezilta ankèt lengwistik . Sou lòt galeri ki bay bò solèy leve a, pwofesè ap vide konesans sou etidyan yo.  Se nan okazyon sa a mwen te vin plis aprann konnen pwofesè a : yon jenn pwofesè  byen chèlbè ki toujou debake nan lakou a, sou yon bèl ti «Honda civic» koulè blanch… Yon ponyen lamen pou chak teknisyen anba galeri a, epi li antre nan klas…

Mwen pa ka konte pakèt sèvis sèvo zanmi sa a ban mwen. Mwen toujou pami premye moun ki genyen ouvraj li yo. Li siyen yo voye ban mwen pèsonèlman. Vilaire se yonn pami moun ki pral oryante mwen  nan branch etnolengwistik.  Nan ane 1991, se li ki te ankouraje mwen fè memwa lisans mwen (La néologie lexicale en créole haitien) sou mo tou nèf ki antre nan lang kreyòl la apati mouvans politik 1986 yo ki pral bout nan dechoukaj rejim Duvalier yo.  Liv li a, Dictionnaire de l’évolution du vocabulaire français en Haiti (tòm 1 ak tòm 2) se kontinyasyon chema mwen ak li te trase pou nou ranmase mo ki ap antre nan lang yo an Ayiti.

Mwen ak Vilaire pral travay vreman pi sere apati ane 2008, lè li te envite mwen rejwenn gwoup nan EDITHA ki te ap travay sou yon pwojè Diksyonè bileng kreyòl-fransè, anba sipèvizyon pwofesè Albert VALDMAN. Nan ekip sa a, mwen pral fè esperyans tout bon kalite kanmarad la genyen kòm syantifik avize, yon syantifik ki gen sans rigè epi metòd.  Vilaire te gen yon nivo ladrès ak pasyans entèlektuèl san parèy. Li pa janm bouke li, epi reli  chak grenn egzanp nou trase pou yon mo. Li toujou la pou redrese ekip la lè li trouve gen fopa ki fèt pa rapò ak prensip nou te tabli pou prepare egzanp yo.  Yon vigil pa ka ni anplis ni an mwens. Li toujou  egzije mo egzat pou egzanp yo. Kèlkeswa fot la : frap, òtograf, tipografik, leksikal, semantik… li pa ka chape anba kontwòl veyatif kòlèg la. Vilaire Chéry te gen yon kapasite espesyal pou li anglobe tout yon seri pwoblèm nan diksyonè a pandan li ka sonje chak ti detay ekip redaksyon an te antann sou li.

Kanmarad Vilaire te genyen yon kaye kote li te note youn apre lòt seri mankman li te relve nan  Diksyonè Larousse osinon nan Diksyonè Petit Robert. Se te yon syantifik ki te sansib pou travay li. Li te vle tout sa li ap fè soti byen. Mwen sèlman regrèt li pati twò bonè. Li pati san li pa gen tan wè reyalizasyon yon rèv li te karese anpil : piblikasyon Diksyonè bileng kreyòl fransè a. Mwen regrèt tou, lè mwen te wè li pou  dènye fwa nan mwa avril 2022 a, eta sante li pa te pèmèt li ban mwen gwo lamen avèk fòs li konn bay zanmi li yo. Nonplis, li pa te pataje avèk mwen bèl souri li yo ki enspire zanmitay sensè.

Kanmarad Vilaire pati. Mwen sèten si li te gen posiblite, li te ap gentan di mwen nan ki pwen li te rive nan pwojè temwayaj li te pwomèt li ap ekri sou yon rankont pèsonèl li te fè ak Jezu, nan epòk Fèt Pak ane 2018 la.

Kanmarad Vilaire, ou pati. Men, chen ou yo ap kontinye rete vivan nan bibliyotèk fakilte yo. Etidyan yo va toujou ap chache yon «Le chien comme métaphore en Haiti » pou pèmèt yo wè kijan lokitè yo marande konpreyansyon yo ak jan pwovèb yo tradui reyalite nou yo.

Ou pati san ou pa gentan jwenn repons pou kesyon ou a : Haiti, que faire ?

Pa fatige ou, kanmarad. Pati ak kè poze : Haiti Thomas ap kontinye viv paske li kwè Bon Dieu bon.

Orevwa, Kanmarad  André Vilaire Chéry.

Bon lasent paradi pou ou.

 

 

  1. Nicole Lalanne (coauteure du « Dictionnaire de l’écolier haïtien ») Comme doit l’être un grand nombre de personnes, je suis attristée par le décès de ce cher Vilaire.
    J’ai eu le plaisir de travailler avec lui lors de mon passage aux Éditions Deschamps, entre autres, sur le « Dictionnaire de l’écolier haïtien » et les « Cahiers du dictionnaire ». J’ai pu apprécier sa compétence, sa grande culture et son intérêt pour la littérature et les choses du livre, sur lesquelles nous avons souvent eu l’occasion d’échanger, en qualité de lectrice assidue et de lecteur particulièrement averti. Ce qui caractérisait Vilaire, me semble-t-il, c’était sa rigueur intellectuelle et technique. Malgré la solennité du moment, j’ose écrire cette phrase triviale : « Vilaire ne laissait rien passer ». La langue était toujours travaillée, disséquée, jusqu’à l’essentiel, et nos textes devenaient justes, alors, dans leur simplicité.
    Les langues française et créole perdent un de leurs meilleurs connaisseurs et défenseurs. Il reste ses écrits, et nos souvenirs en sa compagnie.

 

  1. Wanda Pierre (auteure de manuels scolaires) - La nouvelle du décès d’André Vilaire Chéry a été un choc pour moi, je n’en reviens toujours pas. Quelle lourde perte que la disparition de Vilaire ! J’ai travaillé avec ce grand lexicographe et grammairien qui fut un excellent collaborateur aux Éditions Deschamps pendant plus de vingt-cinq ans. Nous avons étroitement travaillé à l’élaboration de nombreux manuels scolaires, particulièrement des collections en créole, dont « Wi ! mwen konn li » et « Kreyòl pale, Kreyòl ekri ».

André Vilaire Chéry était un homme d’une grande qualité intellectuelle et un professionnel du métier dont il en existe si peu. Il avait le souci de la perfection et du travail bien fait. Aucune faute, aucune erreur de style, de grammaire ne lui échappait. Tout document qui lui passait entre les mains était travaillé avec le plus grand soin, et le texte initial que l’on pensait déjà parfait nous revenait avec ses nombreuses corrections au rouge, ses propositions de reformulation, ses suggestions pertinentes, qui témoignaient de sa maîtrise de la langue. Cela nous rappelait toujours combien il ne fallait jamais prendre pour immaculé un travail accompli.

Vilaire Chéry était de ces hommes qui l’on ne rencontre que rarement dans la vie. Et j’ai eu l’immense opportunité de faire partie des heureux élus qui ont pu travailler pendant de nombreuses années avec lui. Il m’en a tellement appris durant le bout de chemin que nous avons fait ensemble ! Il me sera presque impossible de remplacer Vilaire, car les professionnels de sa trempe sont très rares ici-bas.

Mon cher Vilaire, que la terre te soit légère... en attendant nos retrouvailles au firmament pour continuer nos fameux débats sur la langue, la graphie et la grammaire créoles.

Wanda Pierre

Directrice adjointe des Éditions Henri Deschamps.

 

  1. Fortenel Thélusma (linguiste et didacticien du FLE, enseignant-chercheur, ENS/ UEH) - C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le 26 juillet dernier le départ inattendu d’André Vilaire Chéry. C’était un homme sage qui prodiguait des conseils à ses amis, les encourageait dans leurs champs d’activités. C’était aussi un homme généreux, il me parlait souvent du soutien qu’il accordait à certains jeunes défavorisés. Mes relations amicales avec Vilaire se sont tissées à partir de 1988 lorsqu’il m’a demandé de le remplacer comme formateur dans le cadre d’un séminaire destiné à un groupe d’éducateurs. Nous avons depuis collaboré dans plusieurs activités. La dernière collaboration date de 2019 quand il a aimablement accepté de relire mon recueil de poésie Je me plains de rêver (publié à l’Imprimerie Joël Lorquet, en février 2020). Victime d’un AVC depuis plus d’un an, il n’a pas survécu longtemps à la maladie. Perte énorme pour sa famille, ses proches, ses amis et le pays tout entier ! Il avait plus d’une corde à son arc. Il a été formé en lettres modernes à l’École normale supérieure (ENS), en psychologie à la Faculté de sciences humaines (FASCH), en linguistique au Centre de linguistique appliquée (CLAP), aujourd’hui Faculté de linguistique appliquée (FLA). On lui doit, entre autres œuvres, le « Dictionnaire de l’écolier haïtien » (ÉDITHA, en collaboration, 1996), les deux volumes du « Dictionnaire de l’évolution du vocabulaire français en Haïti » (2000 et 2002), « Le chien comme métaphore en Haïti » (2004), « Haïti Thomas ou l’autre face du Bondye bon » (Éditions Ethnos, 2007), « Haïti : que faire ? – une allégorie pour notre temps » (2013). Vilaire est parti trop tôt. Il nous a devancés dans ce voyage lointain vers le néant. On se souviendra toujours de cet homme affable, de son sourire contagieux, de son langage châtié.

 

  1. Albert Valdman (linguiste-lexicographe, Creole Institute, Bloomington University) - L’éminente contribution d’André Vilaire Chéry à la lexicographie haïtienne. L’un des grands projets de la Francophonie dans le domaine linguistique est la création de la BDLP (Banque de données lexicographiques panfrancophone) qui recueille les termes différentiels ­­—les mots et locutions qui se distinguent sémantiquement du français de référence— de 20 pays et régions francophones. Haïti n’a pas encore rejoint les trois membres créolophones de la BDLP : l’Île Maurice, la Réunion et les Antilles (françaises). André Vilaire Chéry était le lexicographe le plus apte à assumer le rôle qui aurait permis à Haïti de rejoindre ce groupe vu l’ouvrage prometteur que constitue son Dictionnaire de l’évolution du vocabulaire français en Haïti. Par exemple on y retrouve des néologismes tels que combite, déchouquage, graduation, patripoche, moto-taxi ou zafra ainsi que des termes ayant subi une évolution sémantique originale tels que béton, cambiste, primature. Mais sa plus éminente contribution s’avère être son rôle de rédacteur-en-chef du « Dictionnaire bilingue scolaire kreyòl-fransè/français-kreyòl », le premier dictionnaire bilingue bidirectionnel en Haïti conforme aux plus exigeantes normes de la lexicographie professionnelle qui attend publication. Il se distingue ainsi, non seulement des dictionnaires existants portant sur le créole haïtien, mais de tous ceux qui traitent de tous les autres créoles dérivés du français. C’est une réalisation monumentale qui, par sa large envergure et son éminente qualité, constitue une étape considérable vers le futur grand répertoire de la langue qui unit tous les Haïtiennes et Haïtiens : le kreyòl.

 

Édité par :

 

Robert Berrouët-Oriol

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

0 COMMENTAIRES