RTPacific Contact Avis
 
22.94° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Zetwal tifi pou Yon pote kole kont vyolans sou fanm ak tifi

Zetwal tifi pou Yon pote kole kont vyolans sou fanm ak tifiZetwal tifi, yon òganizasyon k ap travay ak jenn tifi nan Gonayiv depi 2 lane nan ede yo aprann metye manyèl epi koze ak yo sou divès sijè sou reyalite fanm nan sosyete a, te òganize dimanch 28 mas passe a nan otèl le cosmos, yon gwo jounen fòmasyon pou sansibilize fanm tankou gason pou mete men pou konbat epi denonse tout zak vyolans k ap fèt sou fanm ak tifi anndan sosyete a. Aktivite sa ki te rasanble plis pase senkant jenn fi ak gason te yon moman pou konferansyè yo te ensiste sou nesesite pou jenn fi yo anpatikilye aprann konnen tèt yo epi aprann pale sou reyalite y ap viv chak jou nan anviwònman yo.

Depi eklatman nan mond lan an 2017 divès mouvman feminis tankou #Banlancetonporc epi #MeToo ki te atire anpil kiryozite epi fè tonbe kèk gwo zotobre tankou Harvey Weinstein, san nou pa bliye mizik #balancetonquoi ôte konpozitè ak entèprèt bèj la Angèle nan ane 2019, gen yon gwo kanpay ki deklantche toupatou pou sansibilize oubyen ankouraje fanm ak tifi denonse zok vyolans tout kalite y ap sibi chak jou. Men pou sa rive fèt, fanm tankou gason dwe an mezi pou idantifye vyolans yo epi konnen konsekans vyolans la sou viktim nan. Se nan sans sa, òganizasyon Zetwal tifi te reyalize jounen fòmasyon sa anba tèm :<> avèk entèvasyon ekrivèn, blogèz e feminis Fodlyne Louis André Réjouis (Lou) ak Valentina Morancy, espesyalis nan ekite fanm ak gason.

"Lè nou la pale sou yon bagay ki enpòtan. Yon bagay n ap viv chak jou, sa kreye plis prizon e mete plis pwoblèm nan tèt nou paske nou paka di l. Nou pè eksprime sou li, e plis ou pa pale sou yon sijè ou pa jenn enfòmasyon sou li. Non sèlman yo la bay edikasyon. Gason pran plezi chak fwa pou l okipe yon fanm yo mande pou yo fè pitit avè w pou yo la okipe epi yo kite w. Ou pan gen okenn rekou e menm lè gen moun ki nan pozisyon ki ta ka mande yon èd parantal ki ka ede ak mwayen finansye, pifò fanm lage avèk pitit sou do yo" daprè Lou, ki kwè li nesesè pou medam yo aprann konnen tèt yo, fè tèt yo konfyans epi òganize yo antre yo.

Vyolans sou fanm ak tifi yo parèt sou plizyè fòm nan sosyete a. Pou rive konbat yo nan ton peyi tankou Ayiti mande anpil travay ak enplikasyon diferan kouch sosyal yo. Tizonnay seksyèl sitou nan espas travay, lekòl, vwazen ak fanmi ki pa sispann vyole tifi, edikasyon ki dwe fèt alabaz nan fanmi ak lekòl yo.

Anpil nan patisipan yo te moutre yo satisfè anpil pou jounen fòmasyon an. Yo pwomèt pou ale pale ak lòt zanmi sou katye lakay yo ak nan lekòl yo pou sansibilize plis moun sou vyolans fanm ak tifi ap sibi. Rose Darline C. Saint-Louis kote pa li, anonse òganizasyon l ap dirije a ap kontinye travay pou kole nan jefò k ap fèt pou redui vyolans k ap fèt sou fanm ak tifi nan kominote a jouskaske nou rive nan yon sosyete san enpinite sou vyolans fanm ap sibi.
Articles connexes


Afficher plus [4243]