Comment mieux satisfaire les besoins de la création ?

Vous aimerez, Vèditè, c'est le premier commandement cosmique car l'Amour est la source de Vie. L’Amour offre gratuitement au Monde la Lumière, la Force et la Joie. Le Maître des Univers est la source de cet Amour et de la vie qui se manifeste partout et en nous.

La Vie éternelle et l'Amour sont illimités et se manifestent à l'intérieur de ce qui est limité et aussi, surtout, dans votre propre intérieur. Si vous aimez, vous serez aimé, et tout sera possible car l'Amour fait bouger les montagnes, les Hommes, les Astres.

L'Amour céleste est une source de vie inépuisable qui coule toujours sans jamais se tarir. Le Maître des Univers et ses Créatures Supérieures vous aiment et ils pensent continuellement : comment mieux satisfaire les besoins de la création ? les besoins des créatures ? des vèditè ?

Les Forces Célestes aident l'Homme à devenir fort par l'Amour, la Médecine Universelle.

Entités de notre Terre-Mère-Amour-Ayiti-Kiskéya-Boyo-Hispaniola, Entités de la Suprême Beauté et des Suprêmes richesses ! Accordez aux descendants des Marrons Libertaires, l'Amour, aimer et être aimé, dans la réalité, dans le concret, pour que notre vie devienne une source de Bonheur pour nos proches, pour nous, pour tous de la Grande Majorité Nationale.

Devant !

 

Nou pral aprann renmen nèt ale, paske premye kòmandman kosmik la se lanmou ki se sous lavi. Lanmou se yon sous limyè gratis ti cheri nan mond la tou, li bay fòs epi li pote lajwa nan kè moun kap viv sou tè a. Bondye Lavi a ki kreye tout bagay la se sous Lanmou ak Lavi ki manifeste toupatou nan lanati epi ki abite andedan nou tou.

La vi ki pap janm fini an ansanm lamou se bagay ki pap janm manke, yo manifeste nan tout bagay, epi sak pi enpòtan an, se andedan nou yo abite. Depi nou konn renmen, nap resevwa lanmou, epi se la solisyon tout pwoblèm yo ap soti. Lanmou se pi gwo fòs ki ka souke montay yo, ki ka souke moun yo epi ki ka menm deplase miray selès yo.

Lanmou Bondye kreyatè a se yon sous lavi kap koule san rete ki pap janm seche. Bondye Lavi a ki se mèt tout linivè yo ansanm ak tout Fòs Siperyè yo renmen nou epi yo pa janm sispann chache konnen kouman pou yo satisfè bezwen tout kreyasyon an ? Kouman pou yo ede Vèditè yo jwenn sa yo bezwen pou viv byen.

Fòs selès yo la pou ede nou vin pi fò gras ak lanmou ki se pi bon medikaman linivè a.

Fòs ki abite nan lakou Manman-Latè-Damou-Ayiti-Kiskeya-Boyo-Ispayola yo, Fòs ki responsab tout bèl bagay ak abondans yo ! Tanpri ede Pitit pitit Fanm ak Gason vanyan ki te sèmante libète ou lanmò yo jwenn lanmou ale-retou nan reyalite lavi chak jou yo pou lavi nou ka tounen sous kè kontan pou fanmi nou ak Majorite Nasyonal la.

Devan !

Savannah Savary

Tradiksyon Nody Guerrier

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

0 COMMENTAIRES