Je suis l’Empire de Jacques 1er

Je suis la Terre-Mère-Amour-Ayiti-Kiskéya-Boyo-Hispaniola. Je suis l’Empire de Jacques 1er. Je suis la Première République Nègre du Monde. J’ai vacillé longtemps sous le poids d'une peine secrète : celle des erreurs de mes tchovi, les descendants des Marrons Libertaires.

Mes vèditè ont aujourd’hui répudié la Religion-Misère et l’assistanat traître. Mes vèditè ont contemplé leurs erreurs, et le miroir de la miséricorde m'a rendu un nouveau visage.

Avec leur âme en pleurs, les Haïtiens ont demandé pardon, dans leur for intérieur, à tous ceux qu’ils ont offensé, le Divin Jean-Jacques Dessalines, les Combattants de la Lumière. C'est grâce à la puissante Essence des Entités qui peuplent mon Ciel, des Seigneurs de Paix, Dieux de Guerre, Dieux de Justice, Esprits de Lumière, Esprits Tutélaires, au Génie qui veille à leur  destinée de Peuple, qu’aujourd’hui ils ont vu la Lumière, recouvré leur conscience citoyenne et rencontré la Sagesse. À présent, je récupère mon harmonie interne et j'ose montrer l'allégresse de ma Liberté retrouvée.”

 

Chère Patrie, souffre que tes tchovi t’adressent pour te demander de leur accorder ta Force de façon permanente afin de, progresser sur le chemin de la dignité, la souveraineté retrouvée, de prospérer, s’élever spirituellement et matériellement, afin de hâter l'arrivée de l'Age d'Or annoncée par les prophètes. L’Age d’Or pour te restituer ta place de gloire dans la communauté des nations.

 

Devant !

 

Se mwen, Manman-Latè-Damou-Ayiti-Kiskeya-Boyo-Ispayola. Mwen se premye repiblik nèg ak fanm tèt grenn nan mond la. Mwen se Repiblik Dayiti. Mwen pase anpil tan ap monte desann anba on michan kondanasyon ki se konsekans betiz pitit mwen yo podyab, Pitit pitit Fanm ak Gason vanyan ki te sèmante libète ou lanmò yo.

Vèditè m yo reyisi vire do bay relijyon lamizè ak kondisyon lavi lawont rete chita tan yo lonje men ba ou a. Yo byen pran san yo obsève lavi yo, yo konprann tout erè yo te fè yo, depi lè sa a, lavi m repare epi sa chanje ata menm vizaj mwen.

Pèp Ayisyen an rekonsilye ak nanm peyi a, ak dlo nan je, yo antre andedan yo pou yo mande padon pou tout moun yo te blese nan erè yo. Wi yo mande Granmèt Dessalines ansanm ak tout Fòs limyè ki te ede nou  genyen peyi a padon. Se gras ak tout Fòs pozitif ki abite syèl peyi a, Fòs Lapè, Fòs Lagè, Fòs Lajistis, Fòs Limyè, Fòs kap mache avè n yo, Jeni kap mache ak pèp Ayisyen an ki pèmèt yo jwenn chimen limyè a. Se konsa konsyans yo kòm sitwayen reveye pou mennen yo nan Sajès la. Kounye a mwen rejwenn amoni m te pèdi a, kounye a m pa gen pwoblèm montre fason m kontan paske chenn yo kase, mwen libere.

Ayiti manman cheri, louvri kè w pou w resevwa demand tchovi w yo ki bezwen w ba yo fòs ou pou tout tan k gen tan pou yo kapab vanse sou chimen pwogrè, diyite, chimen dwa granmoun ou pou w grandi mont espirityèlman ak materyèlman. Se sa kap ede nou pran fil pou n rive nan lavi lò ak dyaman sa n pa wè yo te toujou konn anonse nou yo. Lavi lò ak dyaman sila a, se pou remete w nan plas anlè nèt ou merite chita pami tout nasyon yo nan mond la.

 

Devan !

 

Savannah Savary

Tradiksyon Nody Guerrier

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

0 COMMENTAIRES